6 vigtige faktorer, der påvirker valutakurser

Når man handler binære optioner kommer man ikke uden om at handle valutaparringer, det er vigtigt at kende til hvilke faktorer der har indflydelse på vekselkurserne valutaerne imellem. Med dette kendskab er du langt bedre rustet til at spotte udviklingen mellem eksempelvis Euroen og den amerikanske Dollar – EUR/USD.

Vekselkursen anses som en af de bedste indikatorer for et lands relative økonomiske sundhedstilstand, da vekselkursen er udgangspunktet for samhandelen mellem alle andre frie markedsøkonomier. For dig, der handler online med valutakryds, har vekselkursen også afgørende betydning for afkastet af dine handler. Vi vil nedenstående se på de 6 vigtigste faktorer, der påvirker valutakurserne landene imellem.

1: Politisk stabilitet og økonomiske resultater

Flowet af udenlandsk kapital til en økonomi er vitalt for udviklingen samt stabiliteten i valutakursen. Et land og en økonomi, som er stabilt og evner at opnå kontinuerlig økonomisk fremgang, vil virke tiltalende for udenlandske investorer – der med langt mindre risiko kan investere deres kapital her. Lande, som oplever stor politisk uro vil opleve mistillid fra investorerne med resultat i en faldende valutakurs, grundet kapitalbevægelse mod de stabile økonomier.

2: Samhandelsbetingelser

Et lands samlede handelsbalance målt i bytteforholdet vil have påvirkning på valutaforholdet. Her kigges der på forholdet mellem eksporten og importen i landet –  hvis et lands eksport stiger med en større hastighed end dets import, vil landets bytteforhold være positivt forbedret, normalt ser man det positivt med større valuta værdi. Bemærk at dette ofte er i forhold til samhandelspartnere, og skal ikke måles mod det generelle globale billede. Valutakampen i en valutaparring er en kamp i styrkeforholdet mellem 2 økonomier – derved er samhandlen en vigtig parameter.

3: Den samlede offentlige gæld

Den offentlige gæld betegnes som finansieringen af projekter i den offentlige sektor ved hjælp af statslige midler med offentlig gæld til følge. Igen gør lande med stor offentlig gæld sig mindre attraktive overfor udenlandske investorer, dette skyldes, at en stor gæld tilskynder til mere inflation og højere inflation udmønter sig i lavere valuta værdi. Offentlig gæld kan dog positivt være med til at stimulerer den indenlandske økonomi.

I de seneste år har vi set USA kæmpe med sin gæld, resulterende i det meget omtalte mulige “United States fiscal cliff”. Specielt i Januar 2013, hvor USA stod overfor muligheden for et stats bankerot – hvor Senatet reddede Obama på målstregen med en forlængelse af den statslige aftale. Dette er ikke forhold vi vante til at se i Skandinavien – hvor vi år efter år, både ser positive handelsbalancer samt overskud på de offentlige budgetter.

Kreditvurderingsinstituttet Standard and Poor’s (S&P) nedgraderedede også USA fra det højeste til det næsthøjeste niveau i en periode under finanskrisen, hvilket betød, at USA betalte højere renter, når landet lånte penge i udlandet til at dække underskuddet i en periode. Vurdering tog blandt andet udgangspunkti netop den voksende offentlige gæld i USA.

4: Forskelle i inflation valutaer i mellem

En anden tommelfingerregel er, at en lav inflation stimulerer en stigende valuta værdi. Holdes inflationen lav vil dette bevirke en stigende købekraft set i forhold til andre valutaer. Modsat vil lande med en høj inflation opleve faldende valuta værdier set i sammenhæng med deres vigtigste samhandelspartnere. Lavere prisstigninger samt løndannelse på et lavt niveau er med til at forbedre et lands konkurrenceevne målt med andre lande.

5: Forskelle i rentesatserne lande i mellem

Renterne er et af de mest anvendte redskaber til at manipulerer med både inflationen samt valutakurserne. Vi ser ofte en stor økonomi som Japan forsøge at påvirke deres YEN via reguleringer indenlands. Det er typisk centralbankerne i de respektive lande, som forsøger at stimulerer eller dæmpe økonomien via rentesatserne.

Vær dog opmærksom på forholdet mellem netop renterne og inflationen, de høje renters positive udvikling i valutakurserne, kan modvirkes igen af en højere inflation. Det er ofte paradokset i de makroøkonomiske tilstande, hvor forholde udligner hindanden.

6: Betalingsbalanceunderskud

Låner et land typisk kapital i udlandet for at lukke hullet for et underskud, vil dette ofte have en negativ indvirkning på valutaen set i forholdet til dets handelspartnere. Oplever et land underskud på handelsbalancens løbende poster, hvilket afspejler alle betalinger mellem lande for varer og tjenesteydelser, vi man skulle kompensere for den større import ved at låne udenlandsk kapital.

usdvscad-550x193

Hvad afspejler de 6 faktorer?

Som tidligere beskrevet er forholdet mellem valutaparringerne, som vi kender dem fra Forex handel, en kamp mellem den nuværende økonomiske form af de 2 økonomier. Lande med stor samhandel besidder et stort gensidigt økonomisk afhængighedsforhold af hindanden, og mange af ovenstående faktorer udjævnes af sammenhængende synergy effekter, dog gælder det om at kende til dette, for at kunne spotte vekselkursernes op og nedture.

En valutakurs skal læses således: hvor meget det koster at veksle en valuta til en anden. Ovenstående 6 forhold er nogle af de mest synlige årsager til, at valutakurser svinger konstant hele ugen igennem. De er med til at skubbe prisen op og ned via udbud og efterspørgsel, som man også ser det med handel med eksempelvis guld.

Valutaer handles, for at kunne købe en valuta må man sælge en anden – skal du købe britiske pund (GBP), skal en anden valuta bruges til at købe det. For valutakurser gælder altid prisen for en valuta i forhold til en anden.

Rent lav praktisk betyder dette: hvis du skulle bytte canadiske dollars til amerikanske, kunne forholdet være USD/CAD = 1,1214 – markedsprisen siger at det koster 1,1214 canadiske dollars for at købe 1 US dollar. Hvordan de to valutaer vil agere i forhold til hinanden fra denne aktuelle kurs, er de 6 faktorer en medvirken årsag til at påvirke – da de har en kraftig indvirkning på udbud og efterspørgsel af de to valutaer.

Skal du omsætte din viden til gevinster med binære optionshandel er en vigtig pointe, at du ikke behøver store udsving for at lave store gevinster med handel inden for binære optioner. Du skal “blot” ramme udsvinget, og er ikke afhængig af størrelsen af udsvinget for at lave fornuftige afkast.  Speciel når vi kigger på netop valutaområdet, her behøver du ikke mere end 1 PIP for at lave op til 80 % i afkast på visse platforme.

Som online trader skal du konstant uddanne dig via både egen og andres erfaringer, og du skal have nysgerrigheden for hvordan markederne agerer på baggrund af økonomiske samt politiske ændringer – så har du chancen for at få størst mulig succes med online investeringer i finansielle aktiver.