Hvorfor – Hvorfor ikke – Binære Optioner?

Der har været flere kritiske artikler om binære optioner – her prøver vi at redegøre for nogle af de forskellige fejl og misforståelser som både finansielle experter og markedet har om området.

Bank-invest.eu finder handel med binære optioner attraktivt, og ser det som en interessant måde at anvende sin viden om de finansielle markeder på.

Binære optioner og online trading har dog i visse artikler været genstand for forskellige former for kritik, og det kan være svært at gennemskue denne kritik. Det, at et område som binære optioner og online trading udsættes for kritik, anser vi som positivt, da kritik af et felt øger fokus herpå og skærper oplysningsniveauet. Denne artikel vil sætte fokus på kritikken og forsøge at bidrage med et overblik over hovedpunkterne.

Målet med denne gennemgang, af dele af den kritik binære optioner og online trading har været forbundet med, er således på en objektiv måde at give oplysning. I sidste ende er det kun dig som handler med binære optioner, der kan drage de endelige konklusioner.

“Binære optioner er Gambling”

– Nogle finansielle eksperter og journalister anser online trading med binære optioner via web platforme som værende ren “Gambling”. De udråber disse værktøjer som ukontrollerede spil, der ikke kan karakteriseres som faktiske finansielle aktiviteter.

Formen ligner spil, da man ikke ejer sine aktiver i den periode, hvor kontrakten løber – man indgår en kontrakt på udviklingen over en given periode. Den handlende tjener eller taber lige meget på sine binære optioner, om denne stiger eller falder med 1 % eller 50 %. Der er ikke nogen proportional procentvis afkast eller tab, men en fast forud aftalt fortjeneste eller tab.

Det er ikke desto mindre de samme markedsforhold, der gør sig gældende, da det er det reelle finansielle marked, som den handlende skal forudsige, uanset om denne ejer sine aktiver eller ej. Konsekvenserne ved binære optioner er dog synlige og gennemskuelige – den handlende er ved kontraktens indgåelse informeret om, hvad en fortjeneste og et evt. tab vil blive.

60 sekunders binære optioner

Definitionen af gambling er ofte forbundet med et udfald med en relativ kort tidshorisont.

Binære optioner med en meget kort tidshorisont kan ligne en form for gambling, eftersom et evt. opadgående marked har sine op og nedture i løbet af en periode på en dag. Selvom et indeks ved børsens afslutning slutter 4 % op – så har den været højere og lavere i løbet af dagen. Her kan dine analyser af indekset være rigtige for den lange periode, men i det korte tidsinterval man har valgt at handle i, er udviklingen anderledes og forudsigelsen således forkert.

Man kan således argumentere for og imod at binære optioner er gambling, men at fremhæve binære optioner udelukkende som værende noget negativt pga. gamblingsvinklen er fejlagtigt. Visse personer vil også påstå, at det konventionelle finansielle marked til tider er ren gambling.

Binære Optioner – Det vilde vesten

De finansielle markeder er stramt reguleret af forskellige instanser, der sørger for at love og regulativer på området overholdes af de involverede parter. Der hersker en opfattelse af, at binære optioner ikke er regulerede og derfor kan opfattes som et “financial wild west”.

Dette er en misforståelse, som bunder i den rivende udvikling branchen har været igennem. Binære optioner har eksempelvis været reguleret i USA siden 2008 af USA’s Commodity Futures Trading Commission ..

Hvorfor – Binære Optioner

De finansielle markeder følger som andre brancher udviklingen i tiden på godt og ondt. Online handel har aldrig været mere udbredt og tiltager med styrke år for år. Binære optioner er kommet for at blive, og vil de kommende år opleve en eksplosiv udvikling. De mere konservative og traditionelle tradere og finansielle iagttagere kan se dette som noget nyt og farligt. De konservative tankegange har ikke kunnet stoppe udviklingen indenfor denne branche tidligere og vil heller ikke lykkes denne gang.

Læs vores guide til binære optioner og online trading grundigt, og vi er overbeviste om, at du vil være bedre klædt på til handel med binære optioner