Assets

Assets er det underliggende aktivet man investerer i. Dette er grunnlaget for alle de finansielle instrumentene.

Aktivet er fundamentet for all handel med binære opsjoner. Mange starter opp sin handel omkring selve aktivet, og ser deretter på hva som kan påvirke kursen. De enkelte aktiver dekker over:

Aksjer
Forex Valutaparringer
Råvarer
Indekstall

Du kan trade aktiver som Apple-aksjen, EUR/USD, Gull eller Dow Jones-indeksen. Dette gir et bredt spektrum av finansielle aktiver, mens utvalget i underkategorier er begrenset. For eksempel kan man velge mellom ca 30 forskjellige aksjer hos de fleste tilbydere.