Strike Price

Strike price er prisen på aktivet ved kontraktens indgåelse. Udgangspunktet for at bedømme om forudsigelsen er sandt eller falsk.

Fra strike price fastlæggelse kan aktivet bevæge sig i forhold til markedet. Herfra er det markedskræfterne der afgører om du har ret i din Call eller Put option. Går markedet op eller ned….