Praktisk Quick Guide til handel med Binære Optioner Online

I denne quick guide gives først en kort forklaring på begrebet binære optioner, der også kendes som “Digitale Optioner” og “Alt-eller-intet optioner”, på engelsk; “Digital Options”, “All-or-nothing options” og “Fixed Return Options” (FROs). Efter følgende beskrives risikoen ved binære optioner og afslutningsvis fremhæves grunde til at vælge binære optioner.

Hvad er binære optioner?

Binære optioner er i alt sin enkelthed blot en forudsigelse af, hvordan prisen på en aktie, et indeks, en valuta eller en råvare vil udvikle sig over en selvbestemt tidsperiode. Binære optioner er således en simpel webbaseret investeringsform, hvor resultatet, sammenlignet med konventionel finansiel handel, viser sig lynhurtigt.

Det er vigtigt at forstå, at den handlende på intet tidspunkt ejer aktivet, men blot forsøger at forudsige hvilken vej aktivet (asset) vil bevæge sig. Prisen på aktivet spiller således ikke den store rolle, da det for den handlende er, hvorvidt forudsigelsen er sandt eller falsk, der er det vigtigste.

Binære optioner kan betragtes som et finansielt værktøj med kun 2 mulige udgange. Det er et true/false bet som indgås, hvor den handlende vurdere om eksempelvis en aktie vil stige eller falde indenfor en given tidsperiode.

Hvordan arbejder binære optioner?

Binære optioner tilbyder en fast kontrakt på et finansielt aktiv. Optionerne har en på forhånd fastsat fortjeneste, med en kontrakt der løber over en fastsat tidsperiode, denne periode kan strække sig fra minutter, timer til dage eller uger.

Call eller Put Optioner

En “Call option” giver den handlende en fortjeneste, når aktivet stiger i pris i forhold til niveauet den blev købt til ved kontraktens indgåelse. “Put optioner” giver modsat den handlende en fortjeneste, når aktivet falder til et niveau under købsprisen. Hvis optionen skulle udløbe til den nøjagtig samme pris, vil det oprindelige investerede beløb tilbagebetales til den handlende.

Hvad er risikoen ved binære optioner?

Der er altid risici forbundet med spekulationer indenfor finansielle handler, og binære optioner er ingen undtagelse. Risikoen ved binære optioner er dog gennemskuelig, da beløbet, der kan tabes, kendes på forhånd, eftersom den handlende aldrig kan tabe mere end den oprindelige investering, uagtet hvor markant et evt. kursfald måtte være.

Hvorfor vælge binære optioner?

På grund af enkeltheden og tilgængeligheden, simpelthen. Tror du på, at dollaren er på vej op, det siger din analyse af valutamarkedet, strategi og mavefornemmelse dig – så vælger du lynhurtigt “Call”.

Hvor svært kan det være? Tro mig, det kan være svært, men det er en tilfredsstillende fornemmelse når det lykkes. Så gør dit hjemmearbejde og du kan lykkes med handel med binære optioner.