Hvordan handler man “Ladder optioner” inden for binære optioner

Ladder optioner er kendt fra andre typer af optioner, og er herigennem blevet adopteret af handel inden for binære optioner. I options-verdenen er “The Ladder” kendt som en option, der fastfryser gevinster, på det tidspunkt et underliggende aktiv når et forudbestemt prisniveau eller trin. Selvom aktivet falder tilbage under niveuet igen før udløb, er gevinsten fastfrosset – positionen behøver blot nå trinet inden for løbetiden.

The ladder option definers som en handels type, inden for hvilken der er forudbestemte prisniveauer, der afspejler trin på en stige. I kraft af trinnenes sekventielle udformning sikres en vis form for fortjeneste, selv hvis ikke andre niveauer nåes.

Hvad betyder dette for dig, når du anvender denne strategi i handel med binære optioner? Det betyder, at du får op til 5 “strike prices” for din position, alle forudbestemte af udbyderen. Hvert trin garanterer dig en bestemt procentvis fortjeneste, hvis dette trin opnåes. For at opnå det fulde udbytte af din trinvise handel, skal alle trin passeres af aktivet inden for positionens løbetid. Nedenstående diagram viser den typiske udformning af Ladder Trading.

ladder_trading_500x348.jpg

Hvordan virker Ladder Trading


Ovenstående diagram er udgangspunktet for forklaringen. Markedsprisen for EUR/USD er 1.38421. Her vises muligheden for at vælge OVER eller UNDER option, med 2 priser vist OVER den nuværende markedspris samt 2 UNDER denne pris. Dette er “strike” priserne, der fungerer som trin på en stige.

Den handlende har muligheden for at vælge OVER option med en pris på 1.38487, der giver en potentiel udbetaling på 790,64 %, hvis forudsigelsen af markedet er korrekt. Modsat kan den handlende vælge UNDER option med en pris på 1.38285, der giver en potentiel udbetaling på 1500 %. Over diagrammet vises de mulige udløbstider for optionen – i eksemplet er der vist 1 time.

De helt høje udbetalinger virker næsten uopnåelige, men når markederne reagerer på store nyheder, der har konsekvenser for de finansielle markeder, kan der vendes op og ned på graferne på ingen tid. Men det gælder om at være klar ved tasterne.

Fordelen med Ladder Trading


Ladder værktøjet anvendes af de færreste på dagligbasis, og er mere et værktøj som trækkes op af skuffen, når lejligheder byder sig. Potentialet for væsentligt større udbytter med The Ladder Binary Option, er en af hovedårsagerne til at den anvendes – det kan være et yderst profitabel bekendtskab om man rammer markedet på en de dage med store udsving.