Både aktier og aktiemarkederne generelt fortsætter med at stige

Flere analyser peger på at der netop nu, i det sene efterår, er store penge at tjene på binære optioner.Kan det være så enkelt at aktiemarkederne fortsat stiger på kort sigt, som en god kortsigtet investering? Mange analyser siger lige nu enstemmigt et stort og rungende JA til det.

Men hvorfor nu det? Kort sagt er markedskræfterne trådt ud af kraft. Centralbankerne er bange for hvad der sker hvis renten hæves og dermed forventes det lave renteniveau at fortsætte i den kommende periode. Centralbankerne holder ganske enkelt hånden under aktivpriserne og dæmper den store gæld på deres beholdning og balance.

Det betyder at de investorer, som er glade for opadgående tendenser i det samlede aktiemarked fortsætter med at investere kraftigt og det hjælper med til fortsat at holde gang i den opadgående tendens, der findes i det totale aktiemarked. Der er dog stadig en risiko for at de traditionelle investorer forlader det traditionelle aktiemarked for at investere i guld. Her spiller udviklingen i Rusland de seneste dage naturligt ind.

Det er over et år siden, at de fleste “sikre investorer” sagde at hele markedet er bullish, altså overvurderet, men aktierne fortsætter med at stige, selv i USA, som af mange i Skandinavien anses for at være for alt for dyre!

Posted in: