Budgetkrise i USA

De besværlige forhandlinger om en forhøjelse af gældsloftet i USA, påvirker alle de finansielle markeder. Og der er forsat ingen afklaring på budgettet for den amerikanske økonomi.

Valuta markeder viser endnu kun mindre udsving, men den amerikanske dollar ses svækket, og er under et mindre pres pga af omstændighederne vedr. budgetforhandlingerne.

Obama har meldt meget klart ud, at der ikke skal forhandles om punkterne – og derved ser fronterne ud til at være trukket meget hårdt op. Samtidig har man hele problematikken omkring FEDs opkøb af obligationer. Hvorlænge vil det varer ved?

Alle de udbesvarede spørgsmål sætter tendensen for markederne på kortsigt, en udmelding fra Obama eller FED påvirker alt lige nu. Følg nyhedsstrømmen nøje fra USA – det kan hurtigt ændre sig, og så er der penge at tjene hurtigt på handel med binære optioner.

Posted in: