FED – hvor skal vi hen?

Finansmarkederne har fokus på den amerikanske forbundsbanks (FED) udmeldinger for fremtidens pengepolitiske tiltag for 2014. Seddelpressen i USA vil blive bremset spår mange analytikere, spørgsmålet er bare i hvilket omfanget og hvilken hastighed opbremsningen vil komme i.

En forsat lav inflation i USA tegner ikke på, at forløbet omkring FED’s opkøb af obligationer vil ske i et hurtigere tempo end tidligere angivet af Ben Bernanke. Det er forsat vigtigt for hele verdensøkonomien at den stimuleres positivt af bl.a. FED, for at opretholde den positive udvikling.

2014 vil ellers blive præget af den forsatte gældskrise i Sydeuropa, om man har overvundet denne krise er for tidligt at vurdere, og denne situation i hele Eurozonen vil forsat være en faktor for den økonomiske udvikling i 2014. Grækenland har forsat en gæld på ca. 175 pct. af BNP – hvilket man må karakterisere som næsten uoverkommeligt at komme tilbage fra.

De mange positive inflationstal fra både Europa og USA er godt for markederne, da der ikke ses tegn på for store stimuleringer af økonomierne.

Posted in: