Fremtidens online trading med olie

Mange forhold internationalt ændrer i disse tider betingelserne omkring olieprisen. Afhængigheden af olie fra det altid ustabile mellemøsten bliver forsat mindre flere steder i verden. Det globale oliemarked er i forandring, da det nu er muligt at udnytte bl.a. amerikanske skiferolie-ressourcer, som tidligere ikke var tilgængelige.

De nye olieudvindingsteknikker forventes at øge olieproduktionen i USA betydeligt og øge det generelle udbud af råolie i markedet. Endvidere ser man samme tendenser i Brasilien, hvor produktionen også er markant stigende.

Skal en tønde Olie igen under 100 dollar

Online råvare trading med olie står derfor overfor en stor omvæltning med et marked hvor udbud og efterspørgsel tendenserne flyttes. Man skal i fremtiden forvente stigende globale olielagre og større udbud, hvilket vil bevirke faldende priser på en tønde olie.

Måske ser vi igen en tønde olie handlet til under 100 dollar inden længe. Bemærk dog, at dette er et meget følsomt område rent sikkerhedspolitisk, derfor skal verdenssituationen følges nøje. De mindste usikkerheder i mellemøsten vil påvirke prisen, dog ser det ud til, at dette vil have en mindre indvirkning fremadrettet.

Dette vil ikke kun have indflydelse på prisen på olien, men have vidt rækkende positive konsekvenser for den globale økonomi samt amerikanske med ændringer i beskæftigelsen, betalingsbalancen, dollaren, og den generelle vækst.

Amerikansk økonomi vil profitere af denne udvikling, da deres evige problembarn er deres enorme underskud på betalingsbalancen. Nu står man overfor en årrække hvor amerikanerne skal importere væsentligt mindre olie, det vil kunne ses i budgetterne.

Et eventuelt prisdyk på olien kan være en af de væsentligste årsager til fremtidige positive vinde på de globale aktiemarkeder, som altid er meget påvirkelige af udviklingen i prisen på olie. Man kan forvente en positiv reaktion fra aktiemarkedet på de nye tendenser.

Følg udviklingen og vær klædt på til at handel med binære optioner og olie.

Posted in: