Guld prisen påvirkes af US dollar

Handler du en af de mest sikre investeringer i verden – Guld, så bør du have stor viden om den amerikanske Dollar på samme tid. De 2 finansielle aktiver har en samhørighed når man kigger på deres indbyrdes forhold i udviklingen op og ned, dog er guldet steget betydeligt mere over en længere årrække.

Handler man kortsigtet med Guld indebærer det en åbenlys fokus på dollarkursen, falder dollaren set i forhold til andre stærke valutaer pga. interne politiske belutninger i USA eller andre ydre påvirkninger, betyder dette ofte at prisen på guld vil gå op. Kender du til disse interne forhold mellem to store aktiver, har du muligheden for at skabe fornuftige gevinster på kortsigt.

Guldets historie i online handel

Den seneste måned (September 2014) er guldet faldet, og det hænger blandet andet sammen med en lagt stærkere dollar i perioden. For os som privatpersoner betyder det, at det bliver dyrere at rejse til USA samt købe varer i USA, mens at virksomheder der sælger varer til amerika i dollar kommer styrket ud af situationen.

De som var mest negative mht. guld prisen, begyndte at tale om en boble da prisen oversteg 250 dollar – og de som solgte på daværende tidspunkt må have undret sig, da prisen oversteg 1200 dollar. Guld kan dog forsat handles inden for binære optioner uden tanke på de kraftige stigninger over de seneste år – her er det de langt mere kortsigtede horisonter, som betyder noget. Hold derfor øje med Dollaren, da den på den korte bane siger noget om guldets retning.

Posted in: