Råvarer i comeback ?

Med binære optioner kan du variere dine handler inden for hele paletten af aktiver – det gælder om at finde de områder, der på kort sigt udvikler sig til din fordel. Når man kigger udover aktier, indeks, valuta samt råvarer vil de variere set i forhold til hinanden, faktorer som sæsonudsving, nyheder, politik samt regnskaber er medvirkende til udviklingen.

Er råvarer på vej tilbage i varmen ?

En lang og hård finanskrise har sat sit aftryk verden over på alle de markeder, som vi beskæftiger os med inden for handel med binære optioner. Råvarer styres i høj grad af prisdannelse udfra forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Når vi de senere år har set selv vækst-lokomotiver som Kina gå ned i gear, har dette bevirket at mineraler og metaller har været svære investering set over de sidste 3 til 4 år.

Med binære optioner har det ikke været nogen bagdel, da man har kunne handle råvarer i nedgang. Nu spår flere analytikere nye tider for råvarer generelt, da man ser væksten vende i den globale verden. Den stigende efterspørgsel har skabt et incitament for investorerne om tiltagende gevinster med råvarehandel.

Analytikerne hæfter sig ved at en kombination af faldende produktion og udvinding af råvarer på baggrund af krisen, vil skabe nye mulighed for stigende priser på råvarer med den stigende vækst globalt set. Råvarer har som investeringspotentiale været i kælderen de seneste år, men nu ser vi tegn til et comeback for dette aktiv – hvilket gør området værd at følge nøje.

3 råvarer som altid er i fokus

Råvarer er stort område, hvor man ofte ser investorer have sine darlings. Husk at når vi snakker råvarer behøver det ikke kun være selve råvaren, men også indeks samt aktier hvor der findes selskaber der er råvarerelaterede. 3 råvarer som altid er i fokus:

  • Kaffe
  • Olie
  • Guld

Handler du råvarer inden for binære optioner – eller vil du gerne sprede dine handler til dette område, bør du kigge på nogle af de strategier til at spore og handle råvarer, som bruges til at følge råvarer såsom kaffe, olie og guld. Det er vigtigt at holde et vågent øje på det 200-dages glidende gennemsnit sammen med de vigtigste tekniske indikatorer såsom MACD og RSI.

Posted in: