US Centralbank i fokus

Positive meldinger fra specielt den amerikanske økonomi sætter dagsordenen hos investorerne lige nu. US centralbankchef Janet Yellen taler tilmed om rentestigninger på sigt, da hun sidst omtalte de økonomiske perspektiver for den amerikanske økonomi over en længere tidshorisont.

En forsat lave rente

Renterne ser ikke ud til at stige på kort sigt, men Janet Yellen melder nu ud i markedet, at der ikke er nogen garantier om en forsat historisk lav rente på lang sigt, om det amerikansk økonomiske opsving rigtigt bider sig fast. Udmeldingerne fra Federal reserve kommer som en konsekvens af bedre udsigter for økonomien end hidtil forventet, derved ønsker man at signalere til markedet at de lave renter ikke forsætter for evigt.

Generelt har renten stor indflydelse på markederne, derved gør Yellen klogt i at forberede markederne på eventuelle ændringer for den økonomiske politik – da man ikke ønsker at overraske markedet nu hvor der er langt mere positive tendenser i økonomien. Investorerne gav udmeldingen et skulderklap med pæne stigninger på Wall Street på baggrund af visheden om fremtiden nu og her.

Arbejdsløsheden er faldet igen

Igen ser vi et fald i arbejdsløsheden i USA. Nu ligger niveauet på 6,1 % – hvilket er pænt, når man tænker på at man i 2009 toppede på 10 %. Federal Reserves målsætning ligger forsat på 5,2 – 5,5 %. Næste udmelding om opkøbsprogrammet af obligationer forventes ved FEDs oktober møde, markedet forventer at man drosler opkøbet yderligere ned.

USA har en enorm betydning for dine handler med binære optioner, deres ageren på den økonomiske politiske scene sætter dagsordenen i hele verden. Desuden er mange af de aktiver man handler via binære optioner enten amerikanske eller influeret af USA i høj grad.

Posted in: